Steun ons

Vzw O2 steunen kan!

We zijn steeds op zoek naar extra middelen om onze werking beter te maken en om onze kinderen te laten opgroeien in een aangenaam leefklimaat binnen en buiten de voorziening. We willen de kinderen en jongeren alle kansen bieden die ze verdienen. 

In het verleden werd sponsorgeld aangewend voor o.a. kinderfietsen, speeltoestellen, ict-materiaal, vrije tijdsinvulling, financiële impuls voor rijbewijzen voor onze jongeren, enz... 

OP VANDAAG STAAN O.A. VOLGENDE PROJECTEN IN DE PICTURE:

  • ICT-materiaal voor de kinderen/jongeren: Voor o.a. de schoolse opvolging en het online contact met familie en vrienden zijn up-to-date p.c.'s en tablets op vandaag onontbeerlijk. 
  • We zetten sterk in op vrijetijdsbesteding buiten de voorziening. We zoeken daarom steeds middelen voor kampen, sport- en vrijetijdsbestedingen (inschrijving en uitrusting), enz...
  • Volgend jaarwensen we het Bumperproject te realiseren. Het gaat om de herinrichting van een deel van onze tuin. Er zou o.a. een fietsparcour met allerhande speeltoestellen geïnstaleerd worden. Ook hopen we een ravotbos te kunnen integreren. Daarnaast zijn er ook twee outdoor therapie- en gespreksruimtes voorzien. Dit veelbelovend project kost natuurlijk heel wat centen. Voor dit project zijn we nog op zoek naar extra middelen. 

U kan ons steunen op rekeningnummer van Vzw O2

IBAN BE 61 748 4000000 17 - KREDBEBB

Alle giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Naast deze giften behoren legaten en giften in natura ook nog steeds tot de mogelijkheden.

VAN HARTE BEDANKT!

Steun ons via Trooper!

Steun ons via Goodgifts!