Verblijf

Binnen OVBJ De Witte Berken hebben we twee leefgroepen. Een vast leefgroepsteam staat in voor de dagdagelijkse begeleiding, ondersteuning en zorg voor de kinderen en jongeren. 

 

Mozaïek is een gemengde leefgroep waar 12 kinderen van 0 tot 14 jaar kunnen verblijven. Van deze leeftijdsgrens kan individueel afgeweken worden. Tijdens een verblijf in Mozaïek wordt sterk ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en het bevorderen van de gezonde hechtingsprocessen.

 

De Gapaert richt zich op adolescenten vanaf 12 jaar. Er kunnen maximum 12 jongeren verblijven. 

De Gapaert biedt verschillende werkvormen aan die aansluiten bij de doelstellingen van het verblijf.

  • In de leefgroep kunnen 6 jongeren verblijven en wordt ingezet op het gradueel stapsgewijs bevorderen van de autonomie van de jongeren.
  • In het TrainingsCentrum Kamerwonen (T.C.K.) worden 6 jongeren vanaf 17 jaar begeleid in de voorbereiding op zelfstandig wonen. Ze verblijven op een individuele studio op hetzelfde domein als de leefgroep. De jongeren werken, samen met de begeleiding aan zelfstandigheid op verschillende vlakken (wassen, koken, budgetteren, communiceren,…) aan de hand van een gefaseerd systeem.
     

In beide leefgroepen geldt:

  • Elk kind / jongere heeft zijn eigen kamer die hij in samenspraak met een begeleider kan inrichten.
  • Elk kind / jongere gaat naar school of heeft een zinvolle dagbesteding. Er wordt gestreefd naar behoud van de eigen school. Indien dit niet mogelijk is omwille van afstand of een andere reden, gebeurt een schoolverandering naar een school in de buurt van het OVBJ. Indien het schoollopen moeilijk verloopt, wordt actief gezocht naar een passend schoolvervangend programma. Binnen de leefgroep wordt het schoollopen nauwgezet opgevolgd.
  • In de begeleiding zetten we sterk in op het uitbouwen van het sociaal netwerk van de kinderen en jongeren door ze bijvoorbeeld te stimuleren een hobby uit te oefenen, aan te sluiten bij een sportclub of jeugdbeweging,… In elke leefgroep zijn er ook afspraken omtrent contacten met vrienden, vrije momenten,…