Contextbegeleiding

Bij iedere verblijfsvorm werken we actief samen met de context van het kind / de jongere. Met context worden belangrijke figuren in het leven van het kind / de jongere bedoeld zoals de ouders, broers en zussen, eventueel grootouders, onthaalgezin,… Deze personen zijn een bevoorrechte samenwerkingspartner in het hulpverleningsproces.

 

De context wordt betrokken en krijgt inspraak in de verschillende levensdomeinen zoals schoolkeuze, vrije tijd, kledij,…