OVBJ De Witte Berken

OVBJ De Witte Berken is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg binnen de Integrale Jeugdhulp. Kinderen en jongeren die zich in een problematische leefsituatie bevinden en (tijdelijk) niet meer in de eigen context kunnen verblijven, kunnen terecht in De Witte Berken. We beogen, via het begeleiden van zowel het kind als de context, een terugkeer naar de context en/of het creëren van een nieuwe context en/of het ontplooien naar zelfstandigheid.

OVBJ De Witte Berken richt zich op kinderen en jongeren, meisjes en jongens, van 0 tot 21 jaar en hun context. OVBJ De Witte Berken is een niet-rechtstreeks toegankelijke organisatie. Dit wil zeggen dat de situatie wordt aangemeld door een contactpersoon–aanmelder in samenspraak met de cliënt (behalve aanmeldingen via de Jeugdrechtbank waarin de Jeugdrechter een maatregel kan opleggen). Dit kan een hulpverlener zijn vanuit de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (o.a. CLB, K&G, CAW, dienst contextbegeleiding,…), een hulpverlener van een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of een consulent van de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank op vraag van de Jeugdrechter.

In OVBJ de Witte Berken bieden we 22 verblijfsmodules aan, gekoppeld aan 23 modules contextbegeleiding. De 23e module contextbegeleiding wordt ingezet ter ondersteuning bij een terugkeer naar huis. Deze modules worden zowel residentieel, ambulant als mobiel (in functie van autonoom wonen) en flexibel ingezet, naargelang de noodzaak en op maat van het kind en de context.