Crisisopvang en / of crisisbegeleiding

OOOC De Wijzer maakt deel uit van het crisisnetwerk West –Vlaanderen en biedt crisisopvang en crisisbegeleiding aan op verwijzing van het Crisismeldpunt West –Vlaanderen.

 

Intern volgt een team van twee crisismedewerkers de situatie op samen met een externe crisiscoördinator.

 

Crisisopvang:

  • Termijn: 7 dagen (1 x verlengbaar met 7 dagen)
  • Het kind / de jongere verblijft in één van de leefgroepen met dagdagelijkse zorg, aandacht en opvoeding door een team van begeleiders. Er wordt gewerkt met een gepaste structuur en activiteitenaanbod. Elk kind heeft zijn eigen kamer.
  • Indien mogelijk en aangewezen kan het schoollopen behouden blijven.
  • Belmomenten, bezoek – en weekendregelingen gebeuren telkens in samenspraak met het kind / de jongere, de ouders, de crisiscoördinator, het crisismeldpunt en de crisismedewerkers van het OOOC.

 

Crisisbegeleiding:

  • Termijn: maximum 28 dagen (1x verlengbaar met 14dagen).
  • Kan afzonderlijk worden opgestart of in combinatie met crisisopvang (in de eigen leefgroep of elders).
  • Doelstellingen van de crisisbegeleiding zijn: samen met alle betrokkenen komen tot een oplossing van de crisissituatie via gesprekken, huisbezoeken,…, meer ingrijpende hulp trachten te voorkomen, een veranderingsproces op gang brengen, veiligheid inschatten en installeren in de situatie, eventueel vervolghulpverlening adviseren en indien mogelijk mee opstarten.