OOOC De Wijzer

OOOC De Wijzer is een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen de Integrale Jeugdhulp. Bij ernstige zorgen rond de opvoeding en / of de ontwikkeling van een kind / jongere kan er voor een diagnostisch onderzoek en /of crisisopvang – en begeleiding beroep op het OOOC worden gedaan. 
OOOC De Wijzer richt zich op kinderen en jongeren, jongens en meisjes, van 0 tot 18 jaar en hun context.
OOOC De Wijzer is een niet – rechtstreeks toegankelijke organisatie. Dit wil zeggen dat de situatie bij het centrum wordt aangemeld door een contactpersoon – aanmelder in samenspraak met de cliënt (behalve in bepaalde situaties via de Jeugdrechtbank). Dit kan een hulpverlener zijn vanuit de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (o.a. CLB, K&G, CAW, dienst contextbegeleiding,…), een hulpverlener van een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling), een consulent van de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank op vraag van de Jeugdrechter of het crisismeldpunt.

Binnen OOOC De Wijzer worden 18 modules diagnostiek en 16 modules verblijf in functie van diagnostiek ingezet. Verschillende vormen van hulpverlening worden aangeboden:

  • diagnostisch onderzoek (ambulant of residentieel)
  • crisisopvang en crisisbegeleiding.