Missie

“ Samen stappen zetten naar morgen”

 

Vzw O2 biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun context die zich in een leefsituatie bevinden die door henzelf of anderen als verontrustend ervaren wordt. We streven steeds naar een positieve verandering zodat basisrechten gegarandeerd en ontplooiingskansen gecreëerd worden.

 

We willen de weg samen afleggen waarbij we allen evenwaardige partners zijn. Elk vanuit onze eigenheid en deskundigheid, als kind / ouder / contextfiguur / hulpverlener, kijken we naar de situatie en nemen we ze in handen. We geloven in de krachten van ieder en willen daarop ten volle inzetten.  

 

We werken steeds toekomstgericht waarbij we doelgericht werken op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Tussendoelen zijn nodig om tot een einddoel te komen, om mensen te laten hun weg  zoeken en vinden in de toekomst. Stap voor stap gaan we vooruit, met respect voor het verleden, met een open vizier kijkend naar de toekomst, rekening houdend met de verschillende belangen.

 

We gaan ervan uit dat elke mens en elke situatie uniek is en iedereen recht heeft op een uniek hulpverleningstraject waarvoor we ons als organisatie 100% inzetten, steeds vertrekkende vanuit onze kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en dynamische ingesteldheid.