Missie

Vzw O2 is een vzw binnen de integrale jeugdhulpverlening die typemodules in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aanbiedt.
De vzw bestaat uit twee voorzieningen: OVBJ De Witte Berken en OOOC De Wijzer.

 

We richten ons op jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar (en in De Witte Berken tot 21 jaar) en hun context die zich in een problematische leefsituatie bevinden. We bundelen de krachten van cliënten, verwijzers, alle medewerkers en indien aangewezen externe expertise, om samen tot het gezamenlijk doel te komen: een antwoord formuleren op een hulpvraag. In functie van de hulpvraag werken we zowel residentieel, ambulant als mobiel en zetten we verschillende modules in.

 

De grondhouding van alle medewerkers weerspiegelt drie kernwaarden die we binnen onze organisatie zeer belangrijk vinden: respect, dynamische ingesteldheid en verantwoordelijkheid.